VIDEA

Archa nestačí: společenství, která uzdravují/záznam v českém jazyce

Posílení vazby u dětí s nejistými vazebnými vzory/záznam v českém jazyce

Hledání smyslu fragmentovaného života/ záznam v českém jazyce

Hledání smyslu fragmentovaného života/ orig. zvuk

Posílení bezpečné vazby u dětí s nejistými vazebnými vzory v NP vs. NRP /orig.zvuk

Sekundární traumatizace pomáhajících profesionálů

Jak trauma v dětství ovlivňuje utvářeni vztahů a zdraví v dospělosti

Práce s traumatem v rámci Emotion-Focused Therapy (EFT)

Iniciativa 8000důvodů

Trauma a zotavení dítěte z pohledu soudního znalce

Práce s traumatem u dětí s využitím EMDR

Jak a čím být nápomocen dětem s traumatickou minulosti v školském prostředí

Archa nestačí: společenství, která uzdravují/orig. zvuk

Vztah jako trauma

Rodina v centru: posílení vlastních zdrojů náhradní rodiny

Specifické otázky dětského traumatu – klasifikace, projevy, terapie